obrázek

                                              Prokopa Velikého 308  347 01 Tachov   E-mail: zustachov@tiscali.cz

ÚVOD

 HISTORIE

FOTOGALERIE

VEDENÍ SBORU

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY

...............

...............

...............

................

 Tachovský dětský sbor

obrázek

 Zkoušíme

 Pondělí: 14.15 - 15.50 - Sluníčko (3.-5.tř.)
                 16.15 - 18.00 - Hlavní sbor
 
Úterý:      14.15 - 15.50 - Plamínek (2.-3.tř.)
 
                16.00 - 16.45 - Cvrčci (MŠ.-1.tř.)
 Středa:   16.15 - 18.00 - Hlavní sbor
 Čtvrtek:   14.15 - 15.50 - Sluníčko.

obrázek

 Zkušebna - Hussmannův mlýn

obrázek
English  Deutch  France

  Barcelona

  Úvodní stránka

So 12. května 2. ZKOUŠKA BÝVALÝCH ČLENŮ TDS mlýn 9 - 12 hod.

Do přípravek TDS se lze přihlásit kdykoliv během školního roku v zámeckém mlýně( od předškolního věku do 5. tř. ZŠ ). Zápisy pro nový školní rok (poslední týden v srpnu a začátek září) jsou oznamovány v tisku a na plakátech. Školné se hradí pololetně ve výši: CVRČCI - 300,-; PLAMÍNEK - 350,-; SLUNÍČKO a HLAVNÍ SBOR - 400,- za celé pololetí. Členové TDS jsou žáky Základní umělecké školy v Tachově.
Informace: TEL/FAX +420 374 722 918 (mlýn) e-mail: zustachov@tiscali.czTDS podporuje Plzeňský kraj

  T D S připravuje

VYSTOUPENÍ TDS Leden - Červen 2018

01. 01. Koncert : Vítáme nový rok písničkou. Nám. TC 15. 00 hl. sbor
10. 03. Jarní soustředění hlavního sboru - mlýn
21. 03. Kolonádní koncert M. Lázně 16, 15 h. hl. sbor
23.-25. 03. Zájezd hl. sboru do Českého Krumlova / 2 koncerty /
18. 04. Kolonádní koncert v M. Lázních 16.15 h. hl. sbor
21. 04. JARNÍ KONCERT TDS 17. 00 h. CVR.+ PLAM. + SLUN + HL. SB.+ MEDVÍĎATA Č. KRUMLOV
20.-22. 04. Český Krumlov v Tachově
27. 04. Pietní akt v urnovém háji 19. 15 h. hl. sbor
02. 05. Vystoupení u památníku osvobození Tachova 14 h. hl. sbor
16. 05. Kolonádní koncert v M. Lázních 16. 15 h. hl. sbor
02. 06. VÝROČNÍ KONCERT K 45 LETŮM TDS CVR., PLAM., SLUN., jízdárna Světce 15 hod. a HL. SBOR
20. 06. Kolonádní koncert v M. Lázních 16. 15 h. hl. sbor
21.-31. 08. 44. letní tábor TDS hl. sbor

 

 Diskografie

Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
SUPRAPHON 1989, LP, MC
Z nahrávek čs. rozhlasu 1983 - 1989
Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
R+R MUSIC Recording, CD
Z nahrávek čs. rozhlasu 1993 - 1994
Sbormistr Josef Brabenec

TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
AB MUSIC Recording, Jaro 2001 CD
Koncertní sál ZUŠ Tachov, Radio FM Plus ,
Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR III
Tachov 2006, CD

Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR IV
Tachov 2 / 2016, CD

obrázek

 Příprava vánočního CD

obrázek

 Tábor

obrázek
 © 2003 - 2006 TDS
     všechna práva vyhrazena
       na
še e-mail adresa: zustachov@tiscali.cz

Umístěno na serveru  Městského úřadu   
TACHOV   
tel. kontakt na sbor: +420 374 722 918   

Počet návštěv na stránce  -