obrázek

                                              Prokopa Velikého 308  347 01 Tachov   E-mail: zustachov@tiscali.cz

ÚVOD

 HISTORIE

FOTOGALERIE

VEDENÍ SBORU

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY

...............

...............

...............

................

 Tachovský dětský sbor

obrázek

 Zkoušíme

 Pondělí: 14.15 - 15.45 - Sluníčko (3.-5.tř.)
                 16.45 - 18.00 - Hlavní sbor
 
Úterý:      14.15 - 15.45 - Plamínek (2.-3.tř.)
                
16.00 - 16.45 - Cvrčci (Mš.-1.tř.)
 Středa:   16.15 - 18.00 - Hlavní sbor
 Čtvrtek:   14.15 - 15.45 - Sluníčko
.

obrázek
English  Deutch  France

  Historie sboru

Tachovský dětský sbor založil v roce 1973 jeho současný sbormistr Josef Brabenec. Sdružuje 200 dětí ve věku 5 - 19 let ve třech přípravných sborech (Cvrčci, Plamínek, Sluníčko) a 70-ti členném hlavním sboru.
Prvním úspěchem bylo získání Zlaté palmy Svátků písní Olomouc 1977. Od té doby byl sbor zván na řadu festivalů (Nantes - F, Oskarshamn - S, Halle, Gotha - D, Pardubice, Šumperk - CZ, Cantonigros - E). Současní zpěváci hlavního sboru vyzpívali II. místo v základní kategorii Mezinárodního sborového festivalu v Irsku - SLIGO 2001.
Dobré zázemí poskytuje Tachovskému dětského sboru Městské kulturní středisko  a Základní umělecká škola v Tachově.
Zpěváci z Tachova koncertovali ve 14 evropských zemích, spolupracují se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně.
.
Historie v datech
.
1967-1970   Josef Brabenec, školní sbor při ZDŠ ul. Karolíny Světlé Tachov. Účinkování při školních akademiích a schůzích. 70 členů, zkoušíme v učebně biologie a v tělocvičně.

1970-1973  Školní sbor, bílé košile sametové mašličky u límce, cca 16 vystoupení ročně. Sbor vede Josef Brabenec, dělené zkoušky: Milan Michl, průměrně 55 dětí.

1973-1974  Talentové zkoušky na obou ZŠ, hl. sbor 61 zpěváků, J. Brabenec, M. Michl, J. Janečková. Přejmenování na    T a c h o v s k ý  d ě t s k ý  sbor, do přípravky vybráno ze 115 zájemců 4O dětí, vedení přípravky: V. Kliková a T. Rozsypalová. Poprvé v nových kostýmech - prosinec 1973. Patronát TDS: OP Státní statky Tachov. I. jarní soustředění Bor III/1974. I. samostatný koncert TDS 3.5.1974, kino Hraničář. I. soutěž: Sluníčko I. místo v krajsk
é soutěži DS Plzeň 9.6. 1974 (Zlatá ratolest), hlavní sbor II. místo (Stříbrná ratolest).


1974-1975  152 členů, nová přípravka (1. - 3. třídy) Plamínek.  Otevření třetí ZŠ v Tachově ul. Zárečná. Od září 1974 zkoušíme v sále M K S Tachov. Sluníčko zkouší v sále OKS Tachov - východ. I. vystoupení Plamínku 3.5. 1975. I. sborová výměna TDS + Sušice, koncert v TC 29. 11. 1974. Květen 1975 DS Česká Lípa a Ostrov nad Ohří v Tachově. Poprvé v televizi 21. 1. 1975. Poprvé v rozhlase 21. 4. 1975. První tábor T D S - Trpísty (stany), 14 dní v srpnu 1975. Od r.1975 každoroční letní sborové tábory

1975-1976  I. zahraniční zájezd hlavního sboru (NDR) 11. - 14.9. 1975. Říjen 1975 Netolický DS v Tachově. Ustaveno Sdružení rodičů a přátel TDS - plenární schůze rodičů 26.9. 1975 (předsedou Fr. Hamr). Listopad 1975 TDS v Sušici. Poprvé se Západočeským symfonickým orchestrem Mar. Lázně 5. - 6.2.1976. Koncerty v TC a v M. Lázních - Casino. I. místo hl. sboru v kraj. kole Písně přátelství Plzeň a postup do ústředního kola. Natáčení pro Čs. rozhlas Plzeň 31.5. 1976. Květen 1976 -TDS v Ostrově nad Ohří.

1976-1977  Vysílání o TDS na stanici Vltava 16.9. 1976. TDS organizuje od r. 1974 semináře pro sbormistry, v Tachově přednášeli: Jiřina a Milan Uherkovi, Miroslav Raichl, prof. Ivan Sedláček, dr.Jaroslav Dostalík, dr. Jarmila Vrchotová - Pátová, Čestmír Stašek, Zdena a Vladislav Součkovi, prof. Jiří Bar. Říjen 1976 DS Hermsdorf (NDR) v Tachově. Březen 1977 - T D S v Praze (u Radosti), Radost Praha v Tachově. Květen 1977 Olomoucký DS v Tachově. T D S v N D R (Hersmsdorf, Gera, Stadtroda). Červen 1977 - T D S v Netolicích.

1977-1978  I. velké vítězství: Zlatá palma ze Svátků písní Olomouc 9. 9. 1977. Listopad 1977 Jirkovský DS v Tachově, TDS v Jirkově. Březen 1978 Českolipský DS v Tachově, TDS v České Lípě. Červen 1978 - 5 L E T T D S. Výstava v OSC Tachov - východ. 2. a 3. 6. 1978 koncerty TDS a Kantilény Brno, kino Hraničář a Kladruby - katedrála.


1978-1979  Říjen 1978  TDS v Sušici. Listopad 1978  Sušický DS v Tachově. V květnu 1979  založena nová přípravka (60 dětí)  I.třídy. Poprvé v růžových kostýmech  kino Hraničář (TDS + Moskva). 3. 12. 1979  začaly pracovat nové přípravky : Cvrčci (1. třídy), Cvalíci (mateřské školy). 1. koncert nových přípravek 14. 3. 1980.  Zpíváme maminkám, kino Hraničář. Duben 1979  Moskevský DS v Tachově. Červen 1979  T D S v Moskvě (poprvé letadlem). Šumperský DS v Tachově

1979-1980  Březen 1980 TDS v Liberci a Šumperku. Jirkovský DS v Tachově. Duben 1980 TDS v Jirkově, DS Komárno v Tachově. Červen 1980  TDS v Komárně. Srpen 1980 Severáček Liberec v Tachově a v Kladrubech

1981-1982  Březen 1981 Jizerka Semily v Tachově. Květen 1981 DS Zárečnyj (SSSR) v Tachově. Červen 1981 TDS v Semilech. Září 1981 zájezd do SSSR (Praha-Moskva-Sverdlovsk, na hranici Evropa-Asie). Listopad 1981 Radost Praha v Tachově. Prosinec 1981 TDS v Praze (u Radosti). Březen 1982 Ústecký DS v Tachově. Duben 1982 TDS v Ústí nad Labem. Červen 1982 DS Targovistě  Bulharsko v Tachově

1982-1983  Září 1982 - TDS v Bulharsku (Targoviště). Listopad 1982  Jitro Hr. Králové v Tachově, TDS v Hradci Králové. Březen 1983  Kvítek Louny v Tachově. 30. 4. 1983 vysílán 30 min. pořad o TDS v Čs. rozhlase. Květen 1983  TDS v Lounech, Severáček Liberec v Tachově (koncert k 10 letům TDS). Oslava 10 let TDS - koncerty v kině Hraničář 13. - 14. 5. 1983, Čs. televize o TDS. 2.8. 1983  reportážní pořad. Natáčení v rozhlasovém studiu Plzeň 30. 6. 1983.

1983-1984  9. 9. 1983 (ze Štafety Olomouc)  Svátek písní 1983: Pamatuj si dobře rčení: Kdo podlehne brabenčení firmy Josef Brabenec, ať si šetří na věnec.  Sbormistr z Tachova  památku mu zachová. (Václav Fischer)
Listopad 1983 Holešovský dětský sbor v Tachově
. TDS na Mezinárodním festivalu Pardubice. Prosinec 1983  TDS v Holešově. Duben 1984  Kantiléna Brno v Tachově


1984-1985  Televizní natáčení 18. - 19. 10. 1984 Plzeň - Peklo se Symf. orchestrem Čs. rozhlasu Plzeň pro pořad Zrození dneška. Listopad 1984  TDS v Popradu. Prosinec 1984  Popradský DS v Tachově. Únor 1985  Šumperský dětský sbor v Tachově. Duben 1985  Sbor Saint Amand les Eaux (Francie) v Tachově. Duben 1985  TDS v Šumperku. Červen 1985 TDS v NDR (Hermsdorf-Berlin-Postupim). Červen 1985  TDS v Hradci Králové

1985-1986  Září 1985  DS Hermsdorf (NDR) v Tachově. Únor 1986  Jizerka Semily v Tachově. 11. 3. 1986  otevření zámeckého mlýna. 28. 3. 1986  podepsána patronátní smlouva s OP Státní statky v Tachově na rok 1986 - 90. Duben 1986  TDS v Semilech. Červen 1986  TDS v Rimavské Sobotě (+ MLR - Miskolc)

1986-1987  Říjen 1986  TDS v Krnově. Listopad 1986  Krnovský DS v Tachově, TDS v Bulharsku (Pleven). Prosinec 1986 (12.12.) natáčení v rozhlasovém studiu Plzeň. Koncerty se Západoč. symf. orchestrem M. Lázně, 19.2. 1987 Lidový dům TC, 20.2. 1987 M. Lázně  Casino, 3.4. Lidový dům TC. Březen 1987 Jirkovský DS v Tachově. Duben 1987 TDS v Jirkově. Květen 1987 (18.5.) Krajská cena pro TDS, DS Zarečnyj (SSSR) v Tachově, TDS v SSSR (Zarecnyj). Červen 1987 TDS v Maďarsku (Sombantely), Pleven (BLR) v Tachově.

1987-1988 
Září 1987 první sbor ze "Západu" v Tachově. Chlapecký sbor ze Solothurnu (Švýc.) 28.-30.9. Říjen 1987 Kantiléna Brno v Tachově. Prosinec 1987 (22.12.) reportáž Čs. televize ze mlýna. Únor 1988 TDS v Praze-západ (dr. J. Dostalík). Březen 1988  Mladost Praha v Tachově, DS Hermsdorf (NDR) v Tachově. Květen 1988 TDS poprvé na Západ, 6. - 14. 5. Francie (St. Amand les Eaux, Paříž), Švýcarsko (Solothurn), TDS na Pražském jaru (Sjezdový palác). Červen 1988 TDS v NDR (Hermsdorf), TDS na Stříbrském kulturním létě (Otvírání studánek). 15 LET TDS koncert 24. 6. - Lidový dům v TC


1988-1989  Září 1988 medaile festivalového výboru Svátku písní Olomouc 1988, za dlouhodobou péči o rozvoj dět. sborového zpěvu. Říjen 1988 4.10. dokončeny poslední úpravy okolí našeho mlýna (od května 1987 odpracováno 408 hodin  nátěry plotu, navážení zeminy, tráva, terasa, štěrkování, výkopy apod.), Uničovský dětský sbor v Tachově. Listopad 1988 TDS v Uničově. Duben 1989  Sbor z Francie (St. Amand) v Tachově. Květen 1989  TDS v Polsku (Štětín), Konzervička Pardubice v Tachově. Červen 1989  koncert TDS s Karlovarským symf. orchestrem K.V. (Sternwald, Vl. Ráž). Červenec 1989  Univerzitní sbor Štětín (PLR) v Tachově.

1989-1990  Skončila samostatná přípravka MS - Cvalíci. Říjen 1989  TDS v Gothě (NDR), Natáčení v Čs. rozhlase Plzeň. Listopad 1989  TDS na M F D S Pardubice, další nahrávání v Čs. rozhlase Plzeň. Prosinec 1989  První vánoční koncert 17.12., další rozhlasové nahrávání, poprvé zpíváme při půlnoční mši (TC a Bor). Květen 1990  Zpívání při otevření hraničního přechodu Branka- Barnau, T D S v Krnově. Červen 1990  Krnovský DS v Tachově, TDS na Kladrubském kulturním létě, Severáček Liberec v Tachově. 1990 vydána gramofonová deska TDS (studiové nahrávky 1983 - 88), zároveň jsme pořídili magnetof. kazetu (stejný obsah). Od roku 1990 Jarní sborové minifestivaly v Tachově, festival se nekonal 1992,1995,1998-2000, 2002.

1990-1991 
Září 1990 TDS poprvé zpívá kolonádní koncert v M. Lázních, T D S v Německu (Hagen). Prosinec 1990  první vánoční zpívání ve Weidenu + Neustadtu, zpívání u vánočního stromu v Tachově. Od té doby každoroční dobročinné sbírky. Po roce 1989 ubytování desítek sborů v Tachově (jedou na Západ). Únor 1991 T D S ve Francii (festival v Nantes). Březen 1991 DS Namur (Belgie) v Tachově. Duben 1991  Sušický DS v Tachově. Červen 1991  T D S v Sušici, Jitro Hradec Králové v Tachově, Severáček Liberec v Tachově, zájezd TDS do F + B + D (St. Amand, Genk, Hagen)

1991-1992  Prosinec 1991 první zahraniční cesta Dívčího komorního sboru do zahraničí (D) - Plősberg - 15 dívek. Únor 1992 nahrávání v Čs. rozhlase Plzeň, Šumperský DS v Tachově. Duben 1992 DS Genk (B) v Tachově, sbor St. Amand (F) v Tachově. Červen 1992 Zájezd TDS do Francie (Lyon). Červenec 1992 Chlapecký sbor Lyon (F) v Tachově

1992-1993  CVALÍCI (MŠ) znovu obnovená přípravka - 44 dětí. Dívčí komorní sbor má 16 členek. T D S má stále kolem 2 5 0 dětí. Říjen 1992 zájezd do Španělska - festival v Tolose (poprvé nocujeme v klášteře u jeptišek - Francie), Bernkastel /D/, Lyon /F/, Tolosa /E/, Crest, Bern /CH/. Pardubický dětský sbor v Tachově. Únor 1993 - TDS v Plőssbergu /D/. Duben 1993 Kvítek Louny v Tachově. Květen 1993 TDS v Šumperku, Další rozhlasové natáčení v Plzni. Červen 1993 TDS ve Weidenu /D/, Rokycanský DS v Tachově, DS Jiřičky Plzeň v Tachově. 2O LET  TDS Lidový dům v TC (festival Vodník). Srpen 1993 - TDS ve Weidenu /D/.

1993-1994  Říjen 1993  TDS na festivalu v Pardubicích. Prosinec 1993 TDS v Plőssbergu /D/, zaregistrováno občanské sdružení Tachovský dětský sbor 10.12. Únor 1994 rozhlasové nahrávání Plzeň, TDS ve Wunsiedelu /D/. Březen 1994 Plzeňský DS v Tachově. Duben 1994 Komorní sbor Severáčku Liberec v Tachově, rozhlasové natáčení Plzeň. Květen 1994 DS Mládí Liberec v Tachově, Charmone Liberec v Tachově, Brixiho akademický sbor Praha v Tachově, TDS ve Frýdlantě v Č. Červen 1994 Zájezd TDS D -F -NL -D /Bernkastel, St. Amand Zevenbergen, Hagen/ poprvé zpíváme v "letních" kostýmech. Červenec 1994 Chlapecký sbor Neuilly /F/ v Tachově, nejvíce dětí na letním táboře /Pivoň 1994 - 1O3 dětí/, přibývá dětí, které něco nemohou /cvičit, jíst polévku, oběhnout nástupiště ...


1994-1995  Dívčí komorní sbor TDS skončil. V TDS 256 dětí. Září 1994 Jitro Hradec Králové v Tachově. Říjen 1994 druhým zřizovatelem TDS je od 1. 10. 1994 ZUŠ Tachov, zpěváci začali platit školné v ZUŠ, sbor La voce Hagen-Hohenlimburg /D/ v Tachově. Listopad 1994 2x natáčíme v rozhlasovém studiu Plzeň. Prosinec 1994 TDS v Liberci. Únor 1995  K ř e s t  I.  CD  TDS, 2. 2. 1995 při koncertu v kině Mže. Duben 1995  TDS v Hradci Králové, Jitro Hradec Králové v Tachově, Chlapecký sbor z Lyonu /F/ v Tachově. Květen 1995 TDS na Mezinár. festivalu v Halle /D/. Červenec 1995 DS Zevenbergen /NL/ v Tachově.

1995-1996  Květen 1996  DS Výmar /D/ v Tachově, chlapecký sbor Altensteig /D/ v Tachově. Červen 1996 - Cesta TDS do Švédska, /MF Osdkarshamn/, Rostock /D/.

1996-1997 Neotevřena přípravka Cvalíků. Říjen 1996 DS Drážďany /D/ v Tachově. Listopad 1996 - DS Letohrad v Tachově, TDS v Letohradě. Březen 1997 Poprvé v nových kostýmech. Koncert pro rodiče 19.3. 97 před zájezdem do Francie. (Modré vesty a sukně, bílá halenka). Zájezd TDS D -F -D /Altensteig, Paříž-Neuilly, Bernkastel/. Duben 1997 Komorní sbor ze Solotburnu I SvYc. I v Tachově. Květen 1997 TDS ve Výmaru /D/, TDS v Drážďanech /D/. Červen 1997 Pardubický DS v Tachově, Radost Praha v Tachově.

1997-1998 Říjen 1997  Jizerka Semily v Tachově. Listopad 1997 TDS na MFDS v Pardubicích. Březen 1998 Sušický DS v Tachově. Duben 1998 TDS v Praze na Letenské voničce, zájezd TDS D -F -NL -D /Wadern, St. Amand, Zevengergen, Bernkastel/. Květen 1998 TDS v Sušici. Červen 1998 - 25 LET  TDS, 27.6. - rozestavěný kult. dům v Tachově


1998-1999  Listopad 1998 Primavera Brno v Tachově. Prosinec 1998 TDS samostatný koncert v Casinu M. Lázně. Březen 1999 TDS v synagoze v Plzni /společně s Plzeňským a Sušickým DS/. Duben 1999 DS Zonhoven /B/ v Tachově, Canzonetta Č. Budějovice v Tachově. Květen 1999 TDS v Čes. Budějovicích. Červen 1999  Zájezd TDS na Slovensko /Brno -Žilina -Banská Bystrica/, v Brně nám vykradli autobus. Srpen 1999 Tábor Kořen - oddílové totemy, indiánská hra, zatmění slunce.

1999-2000  Říjen 1999 TDS v Semilech. Listopad 1999 Hlásek Litoměřice v Tachově. Duben 2000 TDS v Litoměřicích, Žilinský DS Odborárik v Tachově. Květen 2000 Zájezd TDS D-F-Ch /Wadern, Ottweiler, Fürth -D, Guewenheim -F, Solothurn -Ch/, TDS - Plamínek v Liberci. Srpen 2000  Na táboře Řešín poprvé jídlo "na klíč".

2000-2001 Zvolna ubývá dětí ve sboru,  valem klesají počty dětí v ZŠ, TDS má v září 2000 celkem 173 dětí. Říjen 2000 Severáček Liberec v Tachově. Listopad 2000 Zájezd TDS do IRSKA /MF Sligo/, Londýn, Birmingham, Dublin, Sligo, jízda v záplavách. Březen 2001 Severácek Liberec v Tachově. Březen - duben - 2001 Nahrávání II. CD TDS v sále ZUŠ Tachov, další ročník Jarního sborového festivalu Tachov. Duben 2001 DS Kontich /B/ v Tachově, komorní sbor Bulach /Švýc./ v Tachově. Červen 2001  Plamínek na soutěži DS v Plzni. Červenec 2001 Zájezd TDS do Španělska - festival v Cantonigros, (Husseren-Wesserling /F/, Lyon /F/, Cantonigros /E/, Crest /F/, Bulach /Švýc./)

2001-2002 Říjen 2001 TDS na koncertu Jízdárna ožívá v Tachově. Listopad 2001  Milevský DS v Tachově, TDS v Milevsku. Prosinec 2001 na vánočním koncertě v Lidovém domě - křtění II. CD TDS. Prosinec 2000, 01 a 02 Benefiční koncerty 1.1. v Tachově, náměstí. Březen 2002  Sušický DS v Tachově, TDS v Sušici. Květen 2002 Mezinár. festival NEERPELT 2002, zájezd TDS D -B, (Bernkastel /D/, Zonhoven /B/, Neerpelt /B/, Festival přípravek 2001 a 02 Tachov. Červenec 2002  Chlapecký sbor Lyon /F/ v Tachově.


2002-2003  Říjen 2002 DS Gotha /D/ v Tachově. Duben 2003  VIII. ročník Tachovského sborového minifestivalu:
DS Zonhoven /B/ v Tachově, Pardubický DS v Tachově. Květen 2003 Chlapecký sbor Pueri gaudentes v Tachově, 30
LET TDS  jízdárna v Tachově. Červen 2003 Zájezd TDS do  Jihoafrické republiky.
 

2003/04 Duben 2004 Mezinárodní sborový festival RIVA DEL GARDA - ITÁLIE , TDS - zlatý diplom

Květen 2004 TDS v Plzni ( u Jiřiček ). Červen 2004 Zájezd TDS do Francie ( Husseren ) a do Švýcarska ( Bűlach ).

 

2004/05  Srpen 2004 3 0 . letní tábor T D S ( Ostrůvek u Lesné ). Srpen Chlapecký sbor Les petits chanteurs de Sainte-Croix de N e u i l l y ( Paříž ) v Tachově. Listopad 2004 Zájezd hl. sboru do P r a h y ( Slavíčci ZUŠ Praha 8 - 2 koncerty )

Březen 2005 I. SPOLEČENSKÝ PLES TDS aneb PLES JOSEFOVSKÝ. Duben 2005 PRIMAVERA BRNO v Tachově ( 1. Sborový koncert v novém společenském sále MŽE ). Červen 2005 T D S  u PRIMAVERY BRNO. Září 2005 Koncert s Píseckým komorním orchestrem v jízdárně - Jar. Vodňanský ( M. Haydn, Kopřiva ). Říjen 2005 CANZONETTA Č. BUDĚJOVICE V TACHOVĚ.
 

2 0 0 5 / 0 6
Září 2005 Koncert s Píseckým komorním orchestrem - jízdárna Světce
Říjen C A N Z O N E T T A České Budějovice v Tachově
Prosinec Festival „ Sborové setkání “ ve VARŠAVĚ
Únor 2006 Nahrávání III. CD TDS 1. část
Březen I I . p l e s T D S
Březen TDS zpívá 20 let ve mlýně ( 11. III. 1986 )
Duben SUŠICKÝ DĚTSKÝ SBOR V T C
Duben TDS v Českých Budějovicích ( u Canzonetty )
Květen Nahrávání III. CD TDS 2. a 3. část
Květen T D S v SUŠICI
Červen Koncertní zájezd do Wadernu – D ,
St. Amand les Eaux – F , Paříže - F


2 0 0 6 / 2 0 0 7
Září Koncertní z á j e z d GOTHA / D /
Říjen GOTHA v Tachově - Jarní koncert
Křtění III. CD TDS
Prosinec Koncert se ZSO Mar. Lázně – Casino
Prosinec Vánoční koncert v Tachově
Hlavní sbor, Plamínek a Sluníčko poprvé
v nových k o s t ý m e c h
Březen 07 TDS v Rokycanech – Jarní koncert
Květen Roztočení mlýnského kola ( 3. rekonstrukce )
Červenec DS STRASBOURG / F / v Tachově


2 0 0 7 / 2 0 0 8
Říjen -listop. 07 T D S v BRAZILII a ARGENTINĚ
I . - V. 0 8 Každý měsíc zkoušky vysloužilců
Leden 08 Vystoupení pro prezidenta V. Klause v TC
Duben 08 DPS VRABČÁCI Jablonec nad Nisou v Tachově
P l a m í n e k v Českém Krumlově ( u Brumlíků )
Květen Hl. sbor na festivalu - N E E R P E L T / B /
3 5 L E T T D S - koncert v jízdárně Světce
T D S na festivalu v CHAMU / D /
Červen Univerzitní sbor PORTORIKO v Tachově
BRUMLÍCI Č. KRUMLOV v Tachově


2 0 0 8 / 2 0 0 9
říjen 08 Opravy ve mlýně / odstranění el. kabelu z fasády a TV antény, přemístění plynoměru /.
prosinec 08 Koncertní zájezd hl. sboru do STRASBOURGU / F /
březen 09 Pardubický DS IUVENTUS CANTANS v Tachově
duben 09 Oprava mlýnského kola / ložiska, impregnace lopatek /
květen 09 PLAMÍNEK v Rokycanech
Šumperský DS MOTÝLI v Tachově
červen 09 JEŠTĚRKY - přípravka Rokycanského DS v Tachově
/ Koncert přípravek /
Nová fasáda zámeckého mlýna - / MÚ Tachov
červenec 09 35. letní tábor TDS - Rekreační stř. Bezdružice


2 0 0 9 / 2 0 1 0
říjen 09 TDS v C H A M U / D / - mezinár. festival
Začalo stěhování skladů TDS do 2. suterénu v " Bílem domě ".
JIZERKA SEMILY v Tachově
listopad 09 TDS na Mezinár. festivalu dětských a mládež. sborů PARDUBICE
prosinec 09 Vánoční koncerty TDS v CH. Újezdě, M. Lázních, Halži a v Tachově
leden 2010 Koncert k zahájení výstavy BAVARIA -- BOHEMIA SCHŐNSEE / D /
duben 10 Zájezd hlavního sboru na soutěž festivalu Viliama Figuša-Bystrého
( 32. ročník ) BANSKÁ BYSTRICA
Zájezd PLAMÍNKU do SUŠICE ( Festival Je kraj kde voní tráva )
červen 2010 SLUNÍČKA SUŠICE v Tachově


2 0 1 0 /2 0 1 1
21.07. - 1.08.10 Světová sborová olympiáda SHAOXING -- ŠANGHAJ / Čína // 2x stříbro /
prosinec 2010 Koncert TDS + D. Hůlka + L. Brabec
Vánoční koncert ZSO + TDS Casino M. Lázně
duben 2011 TDS na festivalu Rolničkový svátek písní Praha
Rolnička Praha v Tachově
Plamínek TDS v Plzni
květen 11 Zvoneček Plzeň v Tachově / konc. Zpíváme mayminkám /
červen 2011 Univerzitní smíšený sbor Banská Bystrica v Tachově
Koncert TDS v jízdárně Světce


2 0 1 1 / 1 2
září 2011 Chlapecký chrámový sbor PETRÓPOLIS / BRAZILIE /v Tachově
říjen 11 Hl. sbor v jízdárně zámku KOZEL
březen 12 Celorepubl. seminář pro sbormistry dět. sborů Tachov
/ Plamínek a hlavní sbor TDS /
Duben 12 DS ČERVÁNEK Červený Kostelec v Tachově ( 18. - 20. 04. )
( hl. sbor se vrátil ke "starým" kostýmům -- růžová šatovka ).
Květen 12 Hl. sbor TDS v ČERVENÉM KOSTELCI ( 11. - 13. 05. )
Plamínek u Notiček v Plzni
Červen 2012 Koncert přípravek / přípravky TDS + Notičky Plzeň /
Červenec 2012 38. letní soustředění hl. sboru - Kořen
 © 2003 - 2006 TDS
     všechna práva vyhrazena
       na
še e-mail adresa: zustachov@tiscali.cz

Umístěno na serveru  Městského úřadu   
TACHOV   
tel. kontakt na sbor: +420 374 722 918