obrázek

                                              Prokopa Velikého 308  347 01 Tachov   E-mail: zustachov@tiscali.cz

ÚVOD

 HISTORIE

FOTOGALERIE

VEDENÍ SBORU

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY

...............

...............

...............

................

 Tachovský dětský sbor

obrázek

 Zkoušíme

 Pondělí: 14.15 - 15.50 - Sluníčko (3.-5.tř.)
                 16.15 - 18.00 - Hlavní sbor
 
Úterý:      14.30 - 16.05 - Plamínek (2.-3.tř.)
 
                16.15 - 17.00 - Cvrčci (MŠ.-1.tř.)
 Středa:   16.15 - 18.00 - Hlavní sbor
 Čtvrtek:   14.15 - 15.50 - Sluníčko.

obrázek

 Zkušebna - Hussmannův mlýn

obrázek
English  Deutch  France

  Barcelona

  Úvodní stránka

So 12. května 2. ZKOUŠKA BÝVALÝCH ČLENŮ TDS mlýn 9 - 12 hod.

Do přípravek TDS se lze přihlásit kdykoliv během školního roku v zámeckém mlýně( od předškolního věku do 5. tř. ZŠ ). Zápisy pro nový školní rok (poslední týden v srpnu a začátek září) jsou oznamovány v tisku a na plakátech. Školné se hradí pololetně ve výši: CVRČCI - 300,-; PLAMÍNEK - 350,-; SLUNÍČKO a HLAVNÍ SBOR - 400,- za celé pololetí. Členové TDS jsou žáky Základní umělecké školy v Tachově.
Informace: TEL/FAX +420 374 722 918 (mlýn) e-mail: zustachov@tiscali.czTDS podporuje Plzeňský kraj

  T D S připravuje

VYSTOUPENÍ TDS SRPEN – PROSINEC 2 0 2 0

24. - 28. 08. Letní soustředění hlav. sboru – mlýn 9. 00 až 13. 00 hod.
01. 09. Slavnostní zahájení škol. roku v ZUŠ TC, nádvoří zámku 14. 00 (hl. sbor)
12. 09. Den evrop. dědictví - minikoncert, kostel N. P. M. 10. 30, sv. Václav 11.00 (hl. Sbor)
21. 10. Kolonádní koncert v M. Lázních 16. 15 hod. (hl. sbor)
07. 11. Podzimní soustředění - mlýn 9. 00 – 14. 30 h. (hl. sbor)
18. 11. Kolonádní koncert v M. Lázních 16. 15 (hl. sbor)
18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT TDS Mže 18. 00 hod. (CVRČ., PLAM., SLUN.,HLAV. SBOR) 

 Diskografie

Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
SUPRAPHON 1989, LP, MC
Z nahrávek čs. rozhlasu 1983 - 1989
Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
R+R MUSIC Recording, CD
Z nahrávek čs. rozhlasu 1993 - 1994
Sbormistr Josef Brabenec

TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
AB MUSIC Recording, Jaro 2001 CD
Koncertní sál ZUŠ Tachov, Radio FM Plus ,
Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR III
Tachov 2006, CD

Sbormistr Josef Brabenec
TACHOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR IV
Tachov 2 / 2016, CD

obrázek

 Příprava vánočního CD

obrázek

 Tábor

obrázek
 © 2003 - 2006 TDS
     všechna práva vyhrazena
       na
še e-mail adresa: zustachov@tiscali.cz

Umístěno na serveru  Městského úřadu   
TACHOV   
tel. kontakt na sbor: +420 374 722 918   

Počet návštěv na stránce  -